WORLD SLEDDOG ASSOCIATION

VDSV

Deutscher Dachverband

 

SSVB

Schlittenhundesportverband Bayern

Schlittenhundesport Bayern

Österreichischer Schlittenhundesport Club

Sibirien Husky Club

Deutschland

Lucky Sleddog Club Südtirol